Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Dydaktyka

From Zakład Logiki Stosowanej

(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 16:30, 5 paź 2015 (edytuj)
Pogonowski (Dyskusja | wkład)

← Poprzednia edycja
Aktualna wersja (16:54, 9 paź 2018) (edytuj) (undo)
Pogonowski (Dyskusja | wkład)
(Pracownik Jerzy Pogonowski: posługa dydaktyczna)
 
(45 intermediate revisions not shown.)
Linia 1: Linia 1:
=dr Victoria Kamasa= =dr Victoria Kamasa=
- +*[[Victoria Kamasa - Statystyka|Statystyka (JiNoI)]]
-*[[Victoria Kamasa - Seminarium 2015|Seminarium 2015]]+*[[Victoria Kamasa - Logika|Logika]]
-*[[Victoria Kamasa - Wprowadzenie do Krytycznej Analizy Dyskursu|Wprowadzenie do Krytycznej Analizy Dyskursu]]+
-*[[Victoria Kamasa - Praktyczna metodologia...|Praktyczna metodologia...]]+
-*[[Victoria Kamasa - Prezentacja akademicka|Prezentacja akademicka (WSD)]]+
*[[Victoria Kamasa - Proseminarium licencjackie (JK)|Proseminarium licencjackie (JK)]] *[[Victoria Kamasa - Proseminarium licencjackie (JK)|Proseminarium licencjackie (JK)]]
 +*[[Victoria Kamasa - Semiotyka logiczna|Semiotyka logiczna]]
 +*[[Victoria Kamasa - Analiza danych w naukach filologicznych (WSD)|Analiza danych w naukach filologicznych (WSD)]]
 +*[[Victoria Kamasa - Prezentacja akademicka|Prezentacja akademicka (WSD)]]
*[[Victoria Kamasa - Przedsiębiorczość dla językoznawców|Przedsiębiorczość dla językoznawców]] *[[Victoria Kamasa - Przedsiębiorczość dla językoznawców|Przedsiębiorczość dla językoznawców]]
 +*[[Victoria Kamasa - Praktyczna metodologia...|Praktyczna metodologia...]]
Archiwum: Archiwum:
-*[[Victoria Kamasa - Analiza danych w naukach filologicznych (WSD)|Analiza danych w naukach filologicznych (WSD)]]+ 
 +*[[Victoria Kamasa - Seminarium 2015|Seminarium 2015]]
*[[Victoria Kamasa - Seminarium 2014|Seminarium 2014]] *[[Victoria Kamasa - Seminarium 2014|Seminarium 2014]]
*[[Victoria Kamasa - Seminarium 2013|Seminarium 2013]] (tu: ukończone prace licencjackie wraz z recenzjami) *[[Victoria Kamasa - Seminarium 2013|Seminarium 2013]] (tu: ukończone prace licencjackie wraz z recenzjami)
Linia 16: Linia 18:
*[[Victoria Kamasa - Filozofia z elementami logiki|Filozofia z elementami logiki]] *[[Victoria Kamasa - Filozofia z elementami logiki|Filozofia z elementami logiki]]
*[[Victoria Kamasa - Filozofia z elementami logiki 2015|Filozofia z elementami logiki]] *[[Victoria Kamasa - Filozofia z elementami logiki 2015|Filozofia z elementami logiki]]
-*[[Victoria Kamasa - Logika|Logika]] 
*[[Victoria Kamasa - Socjolingwistyka|Socjolingwistyka]] *[[Victoria Kamasa - Socjolingwistyka|Socjolingwistyka]]
-*[[Victoria Kamasa - Statystyka|Statystyka (JiNoI)]] 
*[[Victoria Kamasa - Statystyka_JK|Statystyka (JK)]] *[[Victoria Kamasa - Statystyka_JK|Statystyka (JK)]]
- +*[[Victoria Kamasa - Wprowadzenie do Krytycznej Analizy Dyskursu|Wprowadzenie do Krytycznej Analizy Dyskursu]]
-*[[Victoria Kamasa - Metodologia językoznawstwa w praktyce|Metodologia językoznawstwa w praktyce]]+
[[Category:Dydaktyka]] [[Category:Dydaktyka]]
Linia 33: Linia 32:
*[[Wlodzimierz Lapis - Dydaktyka|Lingwistyka]] *[[Wlodzimierz Lapis - Dydaktyka|Lingwistyka]]
*[[Wlodzimierz Lapis - Dydaktyka|Matematyka]] *[[Wlodzimierz Lapis - Dydaktyka|Matematyka]]
 +*[[Wlodzimierz Lapis - dydaktyka|Projekty WWW]]
[[Category:Dydaktyka]] [[Category:Dydaktyka]]
Linia 75: Linia 75:
---- ----
-=mgr Ida Stria=+=dr Ida Stria=
*[[Ida Stria - Dydaktyka|Języki germańskie na tle indoeuropejskim - 30h]] *[[Ida Stria - Dydaktyka|Języki germańskie na tle indoeuropejskim - 30h]]
Linia 95: Linia 95:
=Zakład Logiki i Kognitywistyki UAM= =Zakład Logiki i Kognitywistyki UAM=
-[https://wns.amu.edu.pl/ Wydział Nauk Społecznych UAM]+* [https://wns.amu.edu.pl/ Wydział Nauk Społecznych UAM]
 + 
 +* [http://www.psychologia.amu.edu.pl/ Instytut Psychologii UAM]
 + 
 +* [http://kognitywistyka.amu.edu.pl/ Zakład Logiki i Kognitywistyki UAM]
 + 
 +==Pracownik Jerzy Pogonowski: CV==
 + 
 +* [http://logic.amu.edu.pl/index.php/Jerzy_Pogonowski_-_Curriculum_Vitae Pracownik Jerzy Pogonowski]
 + 
 +==Pracownik Jerzy Pogonowski: projekt badawczy NCN==
 + 
 +* [[ncn2015jp | National Science Centre research project 2015/17/B/HS1/02232 '''Extremal axioms: logical, mathematical and cognitive aspects''']]
 + 
 +==Pracownik Jerzy Pogonowski: posługa dydaktyczna==
 + 
 +===Matematyczne podstawy kognitywistyki===
-[http://www.psychologia.amu.edu.pl/ Instytut Psychologii UAM]+* [[mpk | Matematyczne podstawy kognitywistyki]]
-[http://kognitywistyka.amu.edu.pl/ Zakład Logiki i Kognitywistyki UAM]+===Metalogika===
-[http://logic.amu.edu.pl/index.php/Jerzy_Pogonowski_-_Curriculum_Vitae Jerzy Pogonowski]+* [[met | Metalogika]]
-==Metody dowodzenia twierdzeń i automatyzacja rozumowań==+===Metody dowodzenia twierdzeń i automatyzacja rozumowań===
-* [[Media: 08_KODM_MDT2015.pdf | Syllabus]]+* [[mdtiar | Metody dowodzenia twierdzeń i automatyzacja rozumowań]]
-===Wykłady===+===Językoznawstwo ogólne===
-* [[Media: mdt01.pdf | Preliminaria matematyczne i logiczne oraz uwagi historyczne]] 6x2015+* [[jog | Językoznawstwo ogólne]]
-* [[Media: mdt02.pdf | Własności niesprzeczności, lemat Hintikki, twierdzenie o istnieniu modelu. Ogólne operacje konsekwencji.]] 13x2015+
-* UWAGA: zajęcia 20 października 2015 poprowadzi Pan mgr Szymon Chlebowski+
-* Metoda aksjomatyczna+
-* Postacie normalne i prefiksowe+
-* Tablice analityczne Smullyana+
-* Rezolucja+
-* Dedukcja naturalna+
-* Rachunki sekwentów+
-* Dual tableaux (diagramy Rasiowej-Sikorskiego)+
-* Metody dowodowe: zalety, wady, wzajemne związki+
-* Wybrane twierdzenia metalogiczne i metody ich dowodzenia+
-* Teoria rekursji a metody dowodowe+
-* Automatyzacja rozumowań+
-* Rozstrzygalność+
-* Dowody matematyczne+
-===Konwersatoria===+===Poznanie matematyczne===
-* [[Media: kon01.pdf | 6 października 2015]]+* [[matcog | Poznanie matematyczne]]
-* [[Media: kon02.pdf | 13 października 2015]]+
-* UWAGA: zajęcia 20 października 2015 poprowadzi Pan mgr Szymon Chlebowski+
-==Zagadki==+===Zagadki===
-* [http://logic.amu.edu.pl/index.php/Jerzy_Pogonowski:_Zagadki Zagadki]+* [[zagadki2016 | Zagadki]]

Aktualna wersja

Spis treści

[edytuj] dr Victoria Kamasa

Archiwum:


[edytuj] dr hab. Włodzimierz Lapis


[edytuj] dr Michał Lipnicki

Archiwum:


[edytuj] dr Dorota Lipowska[edytuj] dr Sławomir Sikora


[edytuj] dr Ida Stria

Archiwum:

[edytuj] mgr Anna Wartecka[edytuj] Zakład Logiki i Kognitywistyki UAM

[edytuj] Pracownik Jerzy Pogonowski: CV

[edytuj] Pracownik Jerzy Pogonowski: projekt badawczy NCN

[edytuj] Pracownik Jerzy Pogonowski: posługa dydaktyczna

[edytuj] Matematyczne podstawy kognitywistyki

[edytuj] Metalogika

[edytuj] Metody dowodzenia twierdzeń i automatyzacja rozumowań

[edytuj] Językoznawstwo ogólne

[edytuj] Poznanie matematyczne

[edytuj] Zagadki