Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Dydaktyka

From Zakład Logiki Stosowanej

(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 05:57, 18 paź 2008 (edytuj)
Pogonowski (Dyskusja | wkład)
(prof. zw. dr hab. Jerzy Pogonowski)
← Poprzednia edycja
Aktualna wersja (16:54, 9 paź 2018) (edytuj) (undo)
Pogonowski (Dyskusja | wkład)
(Pracownik Jerzy Pogonowski: posługa dydaktyczna)
 
(179 intermediate revisions not shown.)
Linia 1: Linia 1:
-=prof. zw. dr hab. Jerzy Pogonowski= +=dr Victoria Kamasa=
 +*[[Victoria Kamasa - Statystyka|Statystyka (JiNoI)]]
 +*[[Victoria Kamasa - Logika|Logika]]
 +*[[Victoria Kamasa - Proseminarium licencjackie (JK)|Proseminarium licencjackie (JK)]]
 +*[[Victoria Kamasa - Semiotyka logiczna|Semiotyka logiczna]]
 +*[[Victoria Kamasa - Analiza danych w naukach filologicznych (WSD)|Analiza danych w naukach filologicznych (WSD)]]
 +*[[Victoria Kamasa - Prezentacja akademicka|Prezentacja akademicka (WSD)]]
 +*[[Victoria Kamasa - Przedsiębiorczość dla językoznawców|Przedsiębiorczość dla językoznawców]]
 +*[[Victoria Kamasa - Praktyczna metodologia...|Praktyczna metodologia...]]
-*[[Jerzy Pogonowski - Logika Matematyczna]]+Archiwum:
-*[[Jerzy Pogonowski - Funkcje Rekurencyjne]]+
-*[[Jerzy Pogonowski - Logika Radosna]]+
-*[[Jerzy Pogonowski - Semiotyka Logiczna]]+
-*[[Jerzy Pogonowski - Metodologia Nauk]]+
-*[[Jerzy Pogonowski - Tablice Analityczne]]+
-*[[Jerzy Pogonowski - Posługa dydaktyczna]]+
-*[[Jerzy Pogonowski - Archiwum]] <br>(tu m.in. zadania egzaminacyjne, z rozwiązaniami)+
-*[[Jerzy Pogonowski - Wstęp do Matematyki]] <br>+*[[Victoria Kamasa - Seminarium 2015|Seminarium 2015]]
-'''PRACOWNIK JERZY POGONOWSKI OTRZYMAŁ OD DYREKCJI INSTYTUTU JĘZYKOZNAWSTWA UAM ZAKAZ PROWADZENIA TYCH ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2008-2009 W INSTYTUCIE JĘZYKOZNAWSTWA UAM.'''+*[[Victoria Kamasa - Seminarium 2014|Seminarium 2014]]
 +*[[Victoria Kamasa - Seminarium 2013|Seminarium 2013]] (tu: ukończone prace licencjackie wraz z recenzjami)
 +*[[Victoria Kamasa - Seminarium 2012|Seminarium 2012]] (tu: ukończone prace licencjackie wraz z recenzjami)
 +*[[Victoria Kamasa - Seminarium licencjackie|Seminarium 2011]] (tu: ukończone prace licencjackie wraz z recenzjami)
 +*[[Victoria Kamasa - Filozofia z elementami logiki|Filozofia z elementami logiki]]
 +*[[Victoria Kamasa - Filozofia z elementami logiki 2015|Filozofia z elementami logiki]]
 +*[[Victoria Kamasa - Socjolingwistyka|Socjolingwistyka]]
 +*[[Victoria Kamasa - Statystyka_JK|Statystyka (JK)]]
 +*[[Victoria Kamasa - Wprowadzenie do Krytycznej Analizy Dyskursu|Wprowadzenie do Krytycznej Analizy Dyskursu]]
-----+[[Category:Dydaktyka]]
 +[[Category:Pracownicy]]
-=dr hab. Władysław Zabrocki=+----
 +=dr hab. Włodzimierz Lapis=
-=dr Włodzimierz Lapis= 
*[[Wlodzimierz Lapis - Dydaktyka|Informatyka]] *[[Wlodzimierz Lapis - Dydaktyka|Informatyka]]
 +*[[Wlodzimierz Lapis - Dydaktyka|Lingwistyka]]
 +*[[Wlodzimierz Lapis - Dydaktyka|Matematyka]]
 +*[[Wlodzimierz Lapis - dydaktyka|Projekty WWW]]
[[Category:Dydaktyka]] [[Category:Dydaktyka]]
Linia 26: Linia 39:
---- ----
-=dr Dorota Lipowska=+=dr Michał Lipnicki=
-*[[Dorota Lipowska - Dydaktyka|Logika]]+ 
 +*[[Michał Lipnicki - Dydaktyka|Wprowadzenie do buddyzmu]]
 + 
 +'''Archiwum''':
 +*[[Michał Lipnicki - Dydaktyka|Logika (I rok Koreanistyki)]]
 +*[[Michał Lipnicki - Dydaktyka|Logika]]
 +*[[Michał Lipnicki - Dydaktyka|Naukoznawstwo]]
 +*[[Michał Lipnicki - Dydaktyka|Refleksja logiczna Orientu i logika Zachodu]]
 + 
 +[[Category:Dydaktyka]]
 +[[Category:Pracownicy]]
---- ----
 +
 +=dr Dorota Lipowska=
 +
 +*[[Dorota Lipowska - Dydaktyka|Logika]]
[[Category:Dydaktyka]] [[Category:Dydaktyka]]
[[Category:Pracownicy]] [[Category:Pracownicy]]
 +
 +
 +----
=dr Sławomir Sikora= =dr Sławomir Sikora=
*[http://www.logic.amu.edu.pl/index.php/S%C5%82awomir_Sikora_-_Dydaktyka Logika Starożytnego Orientu] *[http://www.logic.amu.edu.pl/index.php/S%C5%82awomir_Sikora_-_Dydaktyka Logika Starożytnego Orientu]
 +*[[Sławomie Sikora - Logika a język|Logika a język]]
 +*[[Sławomie Sikora - Filozofia (Indie, Chiny, Zachód)|Filozofia (Indie, Chiny, Zachód)]]
[[Category:Dydaktyka]] [[Category:Dydaktyka]]
Linia 43: Linia 75:
---- ----
-=mgr inż. Marcin Junczys-Dowmunt= +=dr Ida Stria=
-*[[Marcin Junczys-Dowmunt - Narzędzia informatyczne w językoznawstwie|Narzędzia informatyczne w językoznawstwie]]+ 
 +*[[Ida Stria - Dydaktyka|Języki germańskie na tle indoeuropejskim - 30h]]
 + 
 +'''Archiwum''':
 +*[[Ida Stria - Dydaktyka|Języki germańskie na tle indoeuropejskim - 60h]]
 +*[[Ida Stria - Dydaktyka|Szwedzki dla filologii fińskiej]]
 + 
 +[[Category:Dydaktyka]]
 +[[Category:Pracownicy]]
 + 
 +=mgr Anna Wartecka=
 + 
 +* [http://logic.amu.edu.pl/images/9/9b/SKRYPT.pdf Skrypt dydaktyczny z pragmatyki]
---- ----
-=mgr Victoria Kamasa=+=Zakład Logiki i Kognitywistyki UAM=
-*[[Victoria Kamasa - Dydaktyka|Logika]]+
-*[[Victoria Kamasa - Dydaktyka|Statystyka]]+
 +* [https://wns.amu.edu.pl/ Wydział Nauk Społecznych UAM]
-[[Category:Dydaktyka]]+* [http://www.psychologia.amu.edu.pl/ Instytut Psychologii UAM]
-[[Category:Pracownicy]]+ 
 +* [http://kognitywistyka.amu.edu.pl/ Zakład Logiki i Kognitywistyki UAM]
 + 
 +==Pracownik Jerzy Pogonowski: CV==
 + 
 +* [http://logic.amu.edu.pl/index.php/Jerzy_Pogonowski_-_Curriculum_Vitae Pracownik Jerzy Pogonowski]
 + 
 +==Pracownik Jerzy Pogonowski: projekt badawczy NCN==
 + 
 +* [[ncn2015jp | National Science Centre research project 2015/17/B/HS1/02232 '''Extremal axioms: logical, mathematical and cognitive aspects''']]
 + 
 +==Pracownik Jerzy Pogonowski: posługa dydaktyczna==
 + 
 +===Matematyczne podstawy kognitywistyki===
 + 
 +* [[mpk | Matematyczne podstawy kognitywistyki]]
 + 
 +===Metalogika===
 + 
 +* [[met | Metalogika]]
 + 
 +===Metody dowodzenia twierdzeń i automatyzacja rozumowań===
 + 
 +* [[mdtiar | Metody dowodzenia twierdzeń i automatyzacja rozumowań]]
 + 
 +===Językoznawstwo ogólne===
 + 
 +* [[jog | Językoznawstwo ogólne]]
 + 
 +===Poznanie matematyczne===
 + 
 +* [[matcog | Poznanie matematyczne]]
 + 
 +===Zagadki===
 + 
 +* [[zagadki2016 | Zagadki]]

Aktualna wersja

Spis treści

[edytuj] dr Victoria Kamasa

Archiwum:


[edytuj] dr hab. Włodzimierz Lapis


[edytuj] dr Michał Lipnicki

Archiwum:


[edytuj] dr Dorota Lipowska[edytuj] dr Sławomir Sikora


[edytuj] dr Ida Stria

Archiwum:

[edytuj] mgr Anna Wartecka[edytuj] Zakład Logiki i Kognitywistyki UAM

[edytuj] Pracownik Jerzy Pogonowski: CV

[edytuj] Pracownik Jerzy Pogonowski: projekt badawczy NCN

[edytuj] Pracownik Jerzy Pogonowski: posługa dydaktyczna

[edytuj] Matematyczne podstawy kognitywistyki

[edytuj] Metalogika

[edytuj] Metody dowodzenia twierdzeń i automatyzacja rozumowań

[edytuj] Językoznawstwo ogólne

[edytuj] Poznanie matematyczne

[edytuj] Zagadki