Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Dydaktyka

From Zakład Logiki Stosowanej

(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 16:19, 5 paź 2015 (edytuj)
Pogonowski (Dyskusja | wkład)

← Poprzednia edycja
Wersja z dnia 16:25, 5 paź 2015 (edytuj) (undo)
Pogonowski (Dyskusja | wkład)
(Zakład Logiki i Kognitywistyki UAM)
Następna edycja →
Linia 99: Linia 99:
[http://logic.amu.edu.pl/index.php/Jerzy_Pogonowski_-_Curriculum_Vitae Jerzy Pogonowski] [http://logic.amu.edu.pl/index.php/Jerzy_Pogonowski_-_Curriculum_Vitae Jerzy Pogonowski]
 +
 +==Metody dowodzenia twierdzeń i automatyzacja rozumowań==
 +
 +* [[Media: 08_KODM_MDT2015.pdf | Syllabus]]
 +
 +===Wykłady===
 +
 +* [[Media: mdt01.pdf | Preliminaria matematyczne i logiczne oraz uwagi historyczne]] 6x2015
 +* [[Media: mdt02.pdf | Własności niesprzeczności, lemat Hintikki, twierdzenie o istnieniu modelu. Ogólne operacje konsekwencji.]] 13x2015
 +* UWAGA: zajęcia 20 października 2015 poprowadzi Pan mgr Szymon Chlebowski
 +* Metoda aksjomatyczna
 +* Postacie normalne i prefiksowe
 +* Tablice analityczne Smullyana
 +* Rezolucja
 +* Dedukcja naturalna
 +* Rachunki sekwentów
 +* Dual tableaux (diagramy Rasiowej-Sikorskiego)
 +* Metody dowodowe: zalety, wady, wzajemne związki
 +* Wybrane twierdzenia metalogiczne i metody ich dowodzenia
 +* Teoria rekursji a metody dowodowe
 +* Automatyzacja rozumowań
 +* Rozstrzygalność
 +* Dowody matematyczne
 +
 +===Konwersatoria===
 +
 +* [[Media: kon01.pdf | 6 października 2015]]
 +* [[Media: kon02.pdf | 13 października 2015]]
 +* UWAGA: zajęcia 20 października 2015 poprowadzi Pan mgr Szymon Chlebowski

Wersja z dnia 16:25, 5 paź 2015

Spis treści

dr Victoria Kamasa

Archiwum:


dr hab. Włodzimierz Lapis


dr Michał Lipnicki

Archiwum:


dr Dorota Lipowskadr Sławomir Sikora


mgr Ida Stria

Archiwum:

mgr Anna Wartecka

Zakład Logiki i Kognitywistyki UAM

Wydział Nauk Społecznych UAM

Instytut Psychologii UAM

Zakład Logiki i Kognitywistyki UAM

Jerzy Pogonowski

Metody dowodzenia twierdzeń i automatyzacja rozumowań

Wykłady

Konwersatoria