Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
W innych językach: English | Deutsch

Marcin Junczys-Dowmunt - Tematyka badawcza

From Zakład Logiki Stosowanej

CV | Badania | Publikacje | Udział w konferencjach | Dydaktyka | Inne teksty on lineCurrent research and information at my new personal home page


Zajmuję się lingwistyką komputerową, przetwarzaniem języka naturalnego, lingwistyką kontrastywną, lingwistyką korpusową oraz leksykografią. Interesuję się szczególnie zagadnieniami tłumaczenia maszynowego z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie.

W tej chwili skupiam się na metodach analizy jednostek leksykalnych większych od pojedynczego słowa:

[edytuj] Niemieckie wyrazy złożone

Obecnie badam zależności zachodzące pomiędzy niemieckimi wyrazami złożonymi i ich polskimi odpowiednikami. Celem badań jest stworzenie algorytmów i metod do automatycznego tłumaczenia dowolnych niezleksykalizowanych niemieckich wyrazów złożonych na język polski. Oprócz tego badam, które fenomeny języka polskiego są szczególnie często wyrażane za pomocą złożeń w przekładzie na język niemiecki. Mam nadzieję, że uda mi się w ten sposób zwiększyć naturalność automatycznych tłumaczeń z języka polskiego na język niemiecki.

[edytuj] Korpusy syntaktyczne w leksykografii

Poza tym eksperymentuję z niemieckimi korpusami syntaktycznymi w celu wykorzystania informacji w nich zawartych do automatycznej lub półautomatycznej analizy składniowej idiomów i frazeologizmów w dwujęzycznych słownikach papierowych. Wyniki tych eksperymentów mają ułatwić tworzenie słowników dwujęzycznych dla systemów automatycznego tłumaczenia opartych na transferze syntaktycznym.

[edytuj] Współpraca naukowa

W tych przedsięwzięciach współpracuję z zespołem POLENG sp. z o.o., który jest twórcą systemu tłumaczenia automatycznego Translatica. W ramach tej współpracy zajmuję się również tworzeniem reguł syntaktycznego transferu z polskiego na niemiecki i odwrotnie.