Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
W innych językach: English | Deutsch

Marcin Junczys-Dowmunt - Teksty on line

From Zakład Logiki Stosowanej

CV | Badania | Publikacje | Udział w konferencjach | Dydaktyka | Inne teksty on line


Current information on my personal home page.  1. Ein Finite-State-Modell für einfach und mehrfach zusammengesetzte Komposita. Praca magisterska. Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny, Katedra Filologii Germańskiej. Bydgoszcz 2005.
    PDF: mjd-mgr.pdf (774 KB)