Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Marcin Junczys-Dowmunt - Narzędzia informatyczne w językoznawstwie

From Zakład Logiki Stosowanej

Spis treści


Witam na stronie wykładu monograficznego "Narzędzia informatyczne w językoznawstwie"

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z technologiami, standardami oraz narzędziami informatycznymi stosowanymi w językoznawstwie, szczególnie w takich dziedzinach jak leksykografia, lingwistyka korpusowa, lingwistyka komputerowa.

Będziemy między innymi omawiać i stosować metody: przetwarzania tekstów napisanych za pomocą różnych alfabetów, wyszukiwania informacji lingwistycznych w zbiorach tekstów oraz w internecie, generowania i przetwarzania anotacji lingwistycznych za pomocą standardu XML i wiele więcej. Będziemy korzystać z narzędzi i zasobów publicznie dostępnych w internecie oraz z uniwersalnego języka programowania Perl, który jest szczególnie przystosowany do przetwarzania tekstów w najróżniejszych postaciach.


Punktacja za zadania domowe


[edytuj] Semestr pierwszy

[edytuj] Dane lingwistyczne a komputer (08.10.2008)


Przydatne linki:

 • EmEditor Free [1] (zadanie domowe)
 • ActivePerl [2] (zadanie domowe)

[edytuj] Wiersz poleceń (1) - w wersji Microsoft Windows (15.10.2008)

[edytuj] Wiersz poleceń (2) - potoki i pliki wsadowe (22.10.2007)


Przydatne linki:

 • commandwindows.com [3]
 • Kurs Windows Shell Cay S. Horstmann'a (Wprowadzenie) [4]
 • Kurs Windows Shell Cay S. Horstmann'a (Zaawansowane) [5]
 • Oficjalna strona Microsoft o wierszu poleceń [6]

[edytuj] Perl - Wprowadzenie (29.10.2008)


Przydatne linki:

 • ActivePerl [7] (zadanie domowe)
 • Cygwin [8]
 • Pełna oficjalna dokumentacja Perla (perldoc) [9]
 • Krótkie wprowadzenie do Perla (perlintro) [10] - wersja pdf [11]
 • Często zadawane pytania (perlfaq) [12]
 • Learning Pearl, third Edition [13]

[edytuj] Perl - Zmienne skalarne i struktury kontrolne (05.11.2008)


Przydatne linki:

 • Learning Pearl, third Edition [14]

[edytuj] Perl - Zmienne skalarne i struktury kontrolne (12.11.2008)

[edytuj] Perl - Podstawowe operacje wejćia i wyjścia (19.11.2008)

[edytuj] Perl - Manipulacja tablic, zmienne lokalne, funkcje (24.12.2008)


[edytuj] Semestr drugi

[edytuj] Perl - Tablice asocjacyjne oraz funkcje tablicowe (25.02.2009)

[edytuj] Intermezzo - Wyrażenia regularne (01.04.2009)

Przydatne linki:

 • Ściąga dotycząca wyrażeń regularnych [15]
 • Strona do testowania wyrażeń regularnych [16]

[edytuj] Perl - Wyrażenie regularne (16.04.2008)


Przydatne linki:

 • Wszystkie poprzednie linki
 • Skrócony tutorial dotyczący wyrażeń regularnych w Perlu [17]
 • Pełny i dosyć zaawansowany tutorial dotyczący wyrażeń regularnych w Perlu [18]


[edytuj] Przetwarzania tekstów wielojęzycznych (03.06.2009)


Przydatne linki:

 • Wpis dot. ASCII na pl.wikipedia.org [19]
 • Wpis dot. ISO-8859 na pl.wikipedia.org [20]
 • Wpis dot. ISO-8859-1 na pl.wikipedia.org [21]
 • Wpis dot. ISO-8859-2 na pl.wikipedia.org [22]
 • Wpis dot. CP-1252 na pl.wikipedia.org [23]
 • Wpis dot. CP-1250 na pl.wikipedia.org [24]
 • Wpis dot. Unicode na en.wikipedia.org [25]
 • Wpis dot. UTF-8 na en.wikipedia.org [26]
 • Strona domowa Unicode [27]
 • Zestawy kodów i znaków Unicode [28]